Изпрати ни и твоите резултати, за да вдъхнеш надежда и на други, както и за да получиш безплатен ролер*!

Резултати след 12 месеца употреба на дерма ролер от

Embellie Beauty.

Резултати след 3 месеца употреба на дерма ролер от

Embellie Beauty.

Резултати след 4 употреби на дерма ролер от

Embellie Beauty.

Резултати след 6 месеца употреба на дерма ролер от

Embellie Beauty.

Резултати след 2 месеца употреба на дерма ролер от

Embellie Beauty.

Резултати след 5 употреби на дерма ролер от

Embellie Beauty.

*Изпратените снимки с резултати трябва да бъдат:

-Снимани от един и същ ъгъл;

-Снимани на едно и също място;

-Снимани на дневна светлина;

-Ясни(добро качество);

-Подходящи за качване в уеб страницата ни.

Също така трябва да представите информация относно период на използване/брой процедури.

**Резултатите при всеки са индивидуални. Embellie Beauty не носи отговорност за индивидуалните резултати. Тази страница беше създадена, за да покаже резултатите на нашите клиенти, както и да ти помогне да повярваш в промяната.